Kabayan Saba Kampus | Si Abah Dagang Buku Kurtilas

SI Abah ngingsreuk, cimatana reumbay. Manehna diuk ngajemprak dina golodog imahna. Di sagigireunana numpuk buku sakolaan, Kurikulum 13, anu diparulangkeun deui ku guru-guruna.

“Kunaon Abah?” ceuk Si Kabayan anu kakarek datang.

“Rugi…, Abah teh Pot, rugi…..!” ceuk Si Abah bari rawah-riwih.

“Har, pan kamari geus ngitung bati, cenah ngajual buku teh leuwih ti opat milyareun,” ceuk Si Kabayan.

“Teu laku, Kabayan, dibaralikeun deui bukuna, apan Kurikulum 13-na dibatalkeun ku Juragan Mantri Pangatikan,” ceuk Si Abah.

“Meujeuh we atuh bukuna aya jorangan, make jeung aya palajaran cara pacaran sagala,” ceuk Si Kabayan.

“Lain pedah ku kitu, cenah guruna teu barisaeun ngajar make kurikulum anyar mah,” ceuk Si Abah.

“Heueuh, atuda ribed, ari ladangna kitu-kitu keneh mah, mendingan balik deui  kana Calistung, siga baheula,” ceuk Si Kabayan.

Si Abah ngajak Si Kabayan rek usul ka OSIS MAN Cianjur. Manehna hayang meunang ganti rugi ti pamarentah sabab manehna geus ngaluarkeun modal anu kacida gedena.

“Neng Hana, wayahna Abah ganti rugi,” ceuk Si Abah ka Neng Hana, Katua OSIS MAN Cianjur, duka periode sabaraha tah, teu apal.

“Soal naon? Bumi Abah digusur ku Satpol PP sanes?” ceuk Neng Hana bari silih pelong jeung babaturanana.“Dagangan buku Abah teu dibalayar, malahan ayeuna mah diparulangkeun deui, Neng” ceuk Si Abah.

“Na dagang naon kitu ari Abah?” ceuk Jang Alwi babaturan Neng Hana.

“Na teu katingal Cep, itu buku ngabrugbrug di imah Abah, rugi Abah teh rugi Cep,” ceuk Si Abah bari garo-garo teu ateul.

“Nya teu katingal atuh Abah, pan ka bumi Abah  mah tebih,” ceuk Jang Alwi bari seuri.

“Pokona mah, Abah kudu diganti rugi,” ceuk Si Abah bari nyereng.

Pok Si Kabayan milu nyarita. “Na titah saha atuh Abah teh dagang buku, apan biasana oge  Abah mah usahana tina demo.  Teu kudu modalan, asal tarik ngagorowok  jeung daek disendul-sendulkeun sirah ku Satpol PP,” ceuk Si Kabayan bari seuri semu ngaledek.

Keur kitu, torojol Si Ambu nyusulan.

“Karunya Si Abah ari kitu mah, da eta make karooh teuing ku bati atuh,” ceuk Si Ambu.

“Pokona teu hayang nyaho, pokona gantian karugian Abah, mangkaning ngagadekeun sawah mitoha dipake modal dagang buku teh,” ceuk Si Abah.

Si Ambu mesem.

“Tah ieu cilakana jual dedet teh. Padahal, keun we atuh murid mah sina mareuli buku ti toko buku, atawa narulis,” ceuk  Si Ambu.

Si Kabayan unggut-unggutan.

“Eta anu kudu dirobah teh, sakola kudu balik deui kana tempat pangatikan, lain jadi tempat jual beuli,” ceuk Si Kabayan.

“Bener  Kabayan,  malahan guru-guru ge can gajihan da duit BOS-na kacoceng dipake meuli buku,” ceuk Si Ambu.

“Bahaya atuh Kang, upami dunya usaha geus ngajajah kana pangatikan. Paingan loba pisan jalma muka sakolaan anyar ari kitu mah,” ceuk Neng Hana.

Si Abah tetenjrag.

“Kalahka ngobrol anu lain-lain, ieu kumaha nasib Abah, rek ditarulungan moal?” ceuk Si Abah.

“Asa euweuh ti dituna OSIS kudu mangmayarkeun pangusaha bangkrut mah nya Neng ?” ceuk Si Kabayan ka Neng Hana. Atuda jeung enyana, Kurikulum 13 can diresmikeun, Si Abah geus nyitak buku, ayeuna pas Kurtilas dicabut  jadi weh kababayan

Share ya : )

Menurut kamu?

Email kamu tidak akan disebarkan. Tanda bintang wajib diisi *