Kabayan Saba Kampus (The Series): Taun Baruan ka Gedong Bodas

Kulantaran jadi jalma sohor, ampir nyaruaan sohorna jeung Persiden Amerika, Si Kabayan meunang ondangan taun baruan ti Gedong Bodas, istana Persiden Amerika

 

“DOANA we ti  Abah jeung Ambu  mah,  mihape weh  Nyi Iteung,” ceuk Si Kabayan ka kulawargana. Teu kacaritakeun di jalanna, Si Kabayan geus nangtung dina pager buruan
White House. nPangawal Persiden nyalampeurkeun.

 

Why are you standing here?” ceuk Roger Moor, kapala piket.

“Kabayan, Kabayan tea, “ tembal Si Kabayan bari nembongkeun surat ondangan. Roger Moor ngabelenyeh seuri bari ulak-ilik kana papakean Si Kabayan, baju jeung calanan pangsi, kopeahna barangbang semplak.

“Please… “ ceuk Roger Moor. Sorolok panto gerbangna  muka sorangan. Si Kabayan diaping ku para pangawalna nepi ka teras Gedong Bodas.

 

Sit down, please, Sir….,” ceuk Roger Moor bari nunjuk kana korsi.  Si Kabayan surti, gek manehna diuk. Teu kungsi lila torojol aki-aki cetuk huis ti jero gedong. Jung  Si Kabayan nangtung.

“Mister Kabayan, Im Trumph,” ceuk eta aki-aki bari ngasongkeun leungeunna, ngajak sasalaman. Juru basana nangtung gigireun Aki Entrum.

“Leres, kuring Kabayan. Geuning tuan teh aki-aki ,“ ceuk Si Kabayan. Donald Trumph ngalieuk ka juru basana.

“Yes, this is Mr. Kabayan.  How are you old man,” ceuk juru basana. Donald Trump ngagakgak seuri.

Yes too up Im old, but  to dawn, ill seventeen,”  tembal   Donald Trump.

“Naon margina Tuan nyatujuan Yerussalem  janten ibukota  Israel?” ceuk Si Kabayan.

Its my business intern my country, Mr Kabayan, you don’t  my business  country. I’ll meet you for agreed  to my planned,”   tembal Donald Trump.

“Teu tiasa,  kuring mah urang Indonesia, kudu taat ka Persiden Jokowidodo. Kalakuan Tuan teh sasar, salah kacida. Nagara kuring  mah teu satuju kana kahayang Tuan teh,” ceuk Si Kabayan.

Nevermine, nevermine……..” ceuk Donald Trumph bari nepak taktak juru basana.

“Kieu Mr. Kabayan, kalantaran anjeun ngarupakeun pesohor, upami kersa janten juru damai pikeun nyatujuan kahoyong Bapak Persiden Amerika,” ceuk Juru Basa. Si Kabayan gideug.

“Dipasihan acis ageung, mobil Lamborgini, kapal pribadi, gedong sareng enon-enon bule geulis pisan sapertos Demi Moor atanapi Monalisa?” Jurubasa nawaran bari ngabibitaan, Si Kabayan  gideug deui.

“Naha ?” ceuk Jurubasa.

“Nu penting mah beunghar hate.  Dunya barana teu ngajamin kana kasenangan hirup. Kuriak jadi Setnov we engkena,” ceuk Si Kabayan bari nyengir.

 

Si Kabayan dironom  ku inohong Gedong Bodas.  Hareupeun maranehna,  Si Kabayan nyarita. “Atuda, aki-aki tujuh mulud make diparilih jadi Persiden, nya tangtu  we geus pikun, nu matak sagala omonganana teu mayus jeung anu sejen, kudu siga Dalem Cianjur atuh, budak ngora, umurna karek 35 tahun. Seger keneh,” ceuk Si Kabayan. Para inohong Gedong Bodas keprok bari teuing ngartieun teuing henteu. Sanggeus ngarasa teu hasil, Donald Trump ngaleos deui ka jero gedong.

 

Si Kabayan dijajapkeun pangawal  ka buruan. Sanggeus balik ka imahna, Si Abah nanyakeun, meunang naon ti Gedong Bodas teh.

“Rek dibere mobil Lamborgini, kapal pribadi,  duit loba, imah gedong, ngan uing embung ari kudu ngajual harega diri mah,” ceuk Si Kabayan. Nyi Iteung nyampeurkeun.

“Ih,  ari Akang ku bodo. Iraha atuh urang rek jadi Setia Novantona, meungpeung aya kasempetan,” ceuk Nyi Iteung.

Si  Kabayan  gogodeg. “Akang kudu jadi konsultan, ngolo nagara sadunya pikeun nyaluyuan maksud  Aki Entrum ngadukung Israel,” ceuk Si Kabayan.

Si Abah nyanggereng.

“Barina oge saha anu daek ngadukung kahayang aki-aki tujuh mulud kitu
mah,” ceuk Si Abah.

Di buruan imahna,  kadenge sora barudak ayeuh-ayeuhan. “Hidup Kabayan, hidup Kabayan, maju tak gentar membela yang benar, mundur  tak gentar membela yang bayar !” ceuk barudak.

Share ya : )

Menurut kamu?

Email kamu tidak akan disebarkan. Tanda bintang wajib diisi *