Kumpulan Cerpen Sunda Pilihan Yang Terus Update

Cerpen Sunda merupakan salah satu karya sastra yang paling digemari masyarakat suku Sunda Indonesia dalam bentuk prosa yang berbahasa sunda. Seperti halnya karya sastra yang lain, cerpen Sunda beragam temanya, mulai dari cerpen tentang persahabatan, cerpen tentang cinta & cerpen lucu. Cerita pendek berbahasa sunda yang paling pas dibaca saat perjalan atau saat santai adalah cerpen Sunda. Berikut kumpulan cerpen Sunda karya kontributor Ismabulletin, klik judulnya untuk membaca. Selamat menikmati ya.

 

Kunti Gunung Huut

cerpen sunda kunti gunung huut

“Susukan nu ngait ka eta Gunung Huut, sami barala deuih. Matak pantes bangsa jin baretaheun oge, da puguh bangsa nu kitu mah karesepna di nu hararieum jeung di nu pararoek apan.”

 

Si Kukut

cerpenbahasa sunda si kukut

Dag-dig-dugna jantung, jeung tagiwurna éta haté teu bisa kagambarkeun waktu harita, rasa atoh pagalo jeung teu percaya.

 

Keun Bae

Geus dua bulan lilana Aina teh mendem rasa ka Hama, anu can aya tanda-tanda baris dibalesna. Rasa endah oge, ari nu ngarana mendem rasa bari teu dibalesan mah rada cape oge kana hatena teh.

 

Duh Neng Iis

cerpen sunda

Kuring buru-buru ngajugjug ka eta alamat. Srog ka imah anu gedong sigrong, Satpam anu jaga nyampeurkeun kuring.

 

Nu Miang Jarah

carpon sunda

Batur mah paribasa téh cukup 7-P “pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan”, pikeun kuring mah duka sabaraha P deui, “pundak paha pantat pegal, pikiran pening, panon peurih, patuangan pupurilitan

 

Dina Beus

Kuring api-api ningali kaluar bari na hate kukulutus, “Kunaon sih ngan ningalikeun wae?” Asa teu genah cicing aya nu ningalikeun teh, tapi dipikir-pikir, kasep oge ketang.

 

Ririwa Curug Sendok

cerpen bahasa sunda

Ngan sanggeus aya awewe tukang gorengan maot, katabrak treuk keusik di deukeut eta curug, saurang oge tara aya nu wanieun ngulampreng ulin cara sasari, sabab cenah eta awewe sok ngaririwaan

 

Tukang Gorengan

carpon sunda

Kulantaran nu jadi bapa geus teu aya dikieuna, nya pikeun nyiar rejeki jang biaya hirup sapopoe oge, ahirna ema nyieun tarekah ku jalan dagang gorengan

 

Sobat Medok

carpon sunda

“Nembé téh Kijang Inova tigebrus ka susukan Ciwalén. Nonggéng, huluna kana batu riksek.”“Tigebrus? Innalillahi, boa-boa….!” ceuk Pa Fiki teu kebat

 

Cucunguk

“Maamaahhh…iiih…tuluuung….!!” bari papuket pak-pik-pek abrét-abrétan gigibrig, bakat ku gila, campur jeung sieun. Tengah peuting anu jempling ngadadak jadi ramé

Share ya : )

Leave a Reply