Peperenian | Rupa-rupa Leumpang (2)

 

 1. Moyongkod/ mongkoy = leumpang anca rada dongko, nembongkeun ulat sieun atawa era.
 2. Narabas = leumpang di nu bala atawa di nu remet kalawan teu miduli cucuk.
 3. Neker = leumpang di tempat nu nanjak pisan (netek).
 4. Nelenden = leumpang budak, anca, pikalucueun.
 5. Nelenjeng = leumpang nu asalna anca, ujug-ujug gancang.
 6. Niliktik = leumpang budak nu kakara bisa leumpang gancang, titiliktikan ka ditu ka dieu.
 7. Nolog = leumpang talag-tolog (lantaran teu awas) di nu poek


 8. Noyod = leumpang nurutkeun karep sorangan, teu malire ka nu nyaman.
 9. Ngabadaus = leumpang (semu gancang) teu luak-lieuk.
 10. Ngabengbeos/ mengpeos= leumpang teu luak-lieuk (biasana lantaran aya kakeuheul, kateusugema,jsb).
 11. Ngadaligdeug = jarugjag-jarigjeug, leumpang kawas nu mabok, titotolonjong.
 12. Ngadedod = (awewe) nu leumpang anca sarta biritna ka kenca ka katuhu.
 13. Ngadigdig = leumpang gancang sarta segut.
 14. Ngadigleu = leumpang kendor, semu bareurat ngalengkah.
 15. Ngadudud = leumpang gancang teu luak-lieuk.

(Drs. Lily Azies Saleh, M.Pd., Pamingpin Redaksi)

Share ya : )

Menurut kamu?

Email kamu tidak akan disebarkan. Tanda bintang wajib diisi *